فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ G900P با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ G900P با لینک مستقیم CF-Auto-Root-G900P-G900PVPU1BOA6_5.0.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید

فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل pit گوشی سامسونگ G360G

موضوع : دانلود فایل pit گوشی سامسونگ  SM-G360G  SM-G360G_ROSSALTE_AUS_XSA.zip با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید …

بیشتر بخوانید

فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ a5009 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ a5009 با لینک مستقیم CF-Auto-Root-a5ltectc-a5ltectc-sma5009.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید

فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل pit گوشی سامسونگ G870F

موضوع : دانلود فایل pit گوشی سامسونگ  SM-G870F  SM-G870F_KLTE_EUR_OPENACTIVE.zip با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید …

بیشتر بخوانید

فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل pit گوشی سامسونگ G5108Q

موضوع : دانلود فایل pit گوشی سامسونگ  SM-G5108Q  SM-G5108Q_KLEOSLTE_CHN_OPEN.zip با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید …

بیشتر بخوانید