فایل های علوم انسانی – بررسی شناسایی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگري در جزیره قشم و تاثیر توسعه آن بر وضعیت منطقه


پایاین نامه حاضر شامل ۵ فصل زیر می­باشد: فصل اول : کلیات فصل دوم: مبانی نظری فصل سوم: روش تحقیق فصل جهارم : نتایج تحقیق فصل پنجم: نتیجه گیری   اهداف و سولات تحقیق به صورت زیر می­باشد: اهداف مشخص تحقيق شناسايي مشكلات توسعه صنعت گردشگري و عوامل موثر در جذب گردشگر در جزيره قشم و راه حلهاي آن وبررسي تاثير توسعه گردشگري بر وضعيت منطقه سؤالات تحقیق ۱- آیا جذابيت هاي طبيعي واكوتوريسم در تقاضای مسافربه قشم تاثير دارد. ۲- آیا جذابيت هاي آثار تاريخي در تقاضای مسافربه قشم تاثير دارد. ۳- آیا جذابيت هاي اماكن خريد، و بازارها در تقاضای مسافربه قشم تاثير دارد. ۴- آیا جذابيت هاي فرهنگي هنري در تقاضای مسافربه قشم تاثير دارد. ۵- آیا وضعيت حمل و نقل در تقاضای مسافربه قشم تاثیر دارد. ۶- آیا اماكن اقامتي خدماتي در تقاضای مسافربه قشم تاثیر دارد. ۷- آیا احساس امنيت در تقاضای مس …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان

دانلود رساله پایان نامه  بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان ۷۳ صفحه با فرمت WORD           چکیده: این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد . ( اسلامی نسب ، ۱۳۷۳ ) هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد . نمونه هایی از فرضیه پژوه …

بیشتر بخوانید

فایل های فنی و مهندسی – خرید و دانلودپایان نامه کارشناسی ارشدمهندسي شیمی عنوان : بررسی اثر گیاهان در پاکسازی خاکهای آلوده


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مھندسي شیمی- مھندسی محیط زیست عنوان : ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاھان در پاکسازی خاکھای آلوده   چکیده رفع برخی از آلودگیھای خطرناک نظیر فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، مواد رادیو اکتیو و حلالھای صنعتی از خاک با کمک گیاھان, از جمله روشھای پاکسازی است که استفاده از آن به دلایل مختلف روبه تزاید است. علل اقبال عمومی به فرآیند مذکور عبارتند از: عدم وجود ھرگونه اغتشاشی در محل، عدم وجود آلودگی ھای ثانویه نظیر آلودگی ھای صوتی، عدم نیاز به تکنیک – ھای پیچیده مھندسی برای پیاده سازی، با صرفه بودن به لحاظ اقتصادی و قابلیت استفاده برای گستره وسیعی از آلودگی ھا. با وجود آنکه در این راستا کوششھای آزمایشگاھی و تجربی زیادی صورت پذیرفته است، ولی متاسفانه علیرغم اھمیت بالای مفاھیم نظری و تئوری این پدیده، کمتر از این جنبه بدان پرداخته شده است. …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – دانلود پایان نامه بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – دانلود پایان نامه بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان

بیشتر بخوانید