فایل های عمومی و آزاد – ۱۶۰ سوال رشته اتوکد آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای


تعداد ۱۶۰  سوال از  ۴  دوره آزمون کتبی رشته اتوکد ( Autocad )  آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای کشور به همراه پاسخنامه مربوطه در این فایل ارائه شده است  . …

بیشتر بخوانید

فایل های عمومی و آزاد – ۳۰ سوال رشته برنامه نویس زبان DELPHI آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای


تعداد ۳۰  سوال از  ۱  دوره آزمون کتبی رشته  برنامه نویس زبان DELPHI    آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای کشور  به همراه پاسخنامه مربوطه در این فایل ارائه شده است  . …

بیشتر بخوانید

فایل های عمومی و آزاد – ۳۰ سوال رشته corel draw آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای


تعداد ۳۰  سوال از  ۱  دوره آزمون کتبی رشته  corel draw   آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای کشور به همراه پاسخنامه مربوطه در این فایل ارائه شده است  . …

بیشتر بخوانید

فایل های عمومی و آزاد – ۳۰ سوال رشته طراحی وب سایت با تکنولوژی ASP.NET آزمونهای فنی و حرفه ای

بیشتر بخوانید

فایل های عمومی و آزاد – ۳۰ سوال رشته طراحی وب سایت با تکنولوژی ASP.NET آزمونهای فنی و حرفه ای

بیشتر بخوانید