فایل های علوم پزشکی – مقاله تاريخچه پيدايش گل خشخاش و مصرف ترياك


              فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:۲۹ فهرست مطالب: عنوان                                تاريخچه پيدايش گل خشخاش و مصرف ترياكتاريخچه كشت و استعمال ترياك در ايران واكنشهاي اجتماعي در برابر اعتياد شناخت شخصيت و طرز رفتار معتادان انواع مواد مخدر و اثرات جسمي و رواني آنها عوارض اعتياد رابطه شغل با اعتياد اعتياد و جوانان ويژگيهاي اعتياد و معتادان جوان در ايران عوامل محيطي عوامل فردي آموزش و پيشگيري اقدامات كلي در زمينه مبارزه با اعتياد بر چند اساس است     تاريخچه پيدايش گل خشخاش و مصرف ترياكدر تمدنهاي گذشته  درمطالعه تاريخچه استعمال افيون ديده مي شود كه بشر افيون را از سالهاي نخستين تاريخ مي شناخته و به نو …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم پزشکی – دانلود متن کامل پروژه بهداشت و ایمنی کار

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word  تعریف:سلامت از نظر سازمان جهانی بهداشت (W.H.O) سلامت عبارت است از: تامین رفاه کامل جسمانی ، روانی اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو. به این ترتیب نمی توان کسی را که تنها بیماری جسمی ندارد فرد سالم دانست،بلکه شخص سالم کسی است که از سلامت روان نیز برخوردار بوده و از نظر اجتماعی در آسایش باشد بنابراین می توان گفت تندرستی یا سلامتی سه بعد دارد: بعد جسمانی           ۲٫ بعد روانی             ۳٫ بعد اجتماعی این سه بعد در یکدیگر تاثیر می گذارد. گاه یک بعد تسلط و نفوذ بیشتری در ابعاد دیگر دارد و گاه نیز امکان دارد دو بعد یا هر سه بعد نسبت به یکدیگر تاثیر متقابل داشته باشند. ارتباط ابعاد جسمی،روانی،اجتماعی بعد اجتماعی – ب …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم پزشکی – مقاله بیماری MS


              فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:۳۰ فهرست مطالب : عنوان :                                                                                صفحه :بیماری MS                         ۱علائم بیماری          ۲چگونه این بیماری تشخیص داده می …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم پزشکی – مقاله روش های جلوگیری از بارداری


              فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:۱۶ فهرست مطالب : روش های جلوگیری از بارداری       ۱کاندوم       ۲دیافراگم/سرپوش      ۲اسپرم کش ها      ۲قرص های ضد بارداری فاقد استروژن       ۲ قرص های ضد بارداری       ۳حلقه های ضد بارداری       ۳چسب های ضد بارداری       ۳قرص های کوچک       ۴حلقه های هورمونی      ۴کپسول های ضد بارداری قابل کاشت      ۴حلقه های مسی       ۵نابارور سازی      ۵ضد بارداری اضطراری      ۵روش های ضد بارداری نامطمئن       ۶دوره ها …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم پزشکی – درمانگاه ابهر

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات۱۴۷   تاريخچه اولين درمانگاه در ابهردرمانگاه تخصصی ( بهداری سابق خانه بهداشتمراکز بهداشتی – درمانی شهر یمرکز بهداشت و بیمارستانهای عمومی وتخصصیامور درمان وداروسازمان انتقال خوناهم فعاليتهاي انجام شده در واحد گسترش عملكرد واحد مبارزه با بيماريها عملكرد واحد بهداشت محيط ابهر عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان عملكرد واحد اسناد پزشكيعملكرد نظارت بر درمان: عملكرد مركز آموزش بهورزي حضرت زينببهداشت محيطآب آشاميدني سالم اماكن عموميتعريف بهداشت مواد غذايي شاخصهاي هدف بهداشت محيط در روستابهداشت آبويژگيهاي ميكروبيو لوژيكي آبكليفرمكلي فرم مدفوعي استاندارد ميكروبي آببهداشت مواد غذاييتعريف فساد مواد غذايي انواع فساد مواد غذاييتعريف فساد غير ميكروبي مواد غذايي علائم فساد در كنسروآئين نامه نامه مقررات بهداشتيداراي معياربهداشتيقانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و …

بیشتر بخوانید