X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

مروری عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 60

 

مروری عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

درامدطرح خاورمیانه بزرگ واکنش بسیار متفاوتی برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت عملی بودن موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ دیده شک نگرند نگرانند سیاست جدید امریکا موجب تشدید ثباتی فروپاشی دولت منطقه گردد. سوی دیگر، اروپا نگران نومحافظه کاران امریکا استفاده طرح ابتکار عمل منطقه خاورمیانه دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه غالبا پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند هر تغییر جدی هراسانند سیاست دخالت امور داخلی خود میدانند. بسیاری نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ یک طرح امپریالیستی چهره دموکراتیک میدانند هدف گسترش هژمونی امریکا منطقه دستیابی ثروت نفت میباشد. بسیاری دیگر انرا راه نجات خاورمیانه بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد انرا یک حرکت تاکتیکی سوی امریکا منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت حمله عراق میدانند. برخی منتقدین برانند توجه تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی شکست خورده است. سوی دیگر عده سیاستگذاران امریکا تاکید میکنند طرح خاورمیانه بزرگ هنوز اغاز راه خواهان بودجه پشتیبانی سیاسی بیشتر اجرای طرح میباشند. علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازیگران صحنه سیاست "خاورمیانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سیاسی اقتصادی منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ میپذیرند معتقدند خاورمیانه نظر ژئوپولیتیک ژئواستراتژیک دهه اینده نقشی کلیدى صحنه سیاست جهان ایفا خواهد کرد. اکنون متجاوز یک سال تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 اغاز کار رسمی میگذرد سوال مطرح میشود عملکرد سیاست چه بوده، تاکنون چه مشکلات چالشهایی روبرو شده دورنمای اینده چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری پرسشها است. بخش نخست نوشته بررسی تاریخچه، برنامه پیشنهادی بودجه طرح خاورمیانه بزرگ پردازد. بخش دوم نقدهایی نسبت طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم بررسی پاره شاخص نظری اختصاص داده شده ازانها میتوان تدوین تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم بررسی طرح اتحادیه اروپا مقایسه انها طرح خاورمیانه بزرگ پردازد. بخش پنجم ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است. 1. طرح خاورمیانه بزرگتاریخچهطرح خاورمیانه بزرگ The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI))) نخستین بار 12 سپتامبر 2002 توسط کولین پاول مطرح گردید. همزمان اقای پاول تاسیس بنیاد انترپرایز (Enterprise) اعلام کرد متعهد امریکا کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره یمن الحاق سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود کشورهایی نظیر مصر بحرین گسترش دهد، برنامه منطقه انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی اصلاح نظام اموزشی حمایت نماید مبارزات شهروندان منطقه کسب ازادی سیاسی استقرار دموکراسی پشتیبانی کند . متعاقبا، ژانویه سال 2003 معاون رئیس ‌جمهور ایالا‌ت‌ متحده، دیک چینی اجلاس سازمان جهانی اقتصاد(WEO) که شهر داووس(Davos) سویس برگزار گردید «استراتژی پیشرو ازادی» مطرح ساخت که دولت امریکا "متعهد حمایت کسانی می‌نماید که راه اصلاحات خاورمیانه بزرگ فعالیت می‌نمایند فداکاری خرج می‌دهند." وی تاکید کرد دولت بوش مصر "دموکراسی سراسر خاورمیانه فراسوی ارتقاء بخشد." سوی دیگر، نیکولاس برنز (Nicholas Burns) نماینده ایالات‌متحده ناتو سخنرانی خود اکتبر 2003 شهر پراگ اروپا دعوت نمود تلاش‌های خود برقراری صلح امنیت در«خاورمیانه بزرگ» متمرکز سازد." نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود خاورمیانه بزرگ رسما اعلام کرد . متعاقبا، دولت امریکا پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» پیش اینکه کشورهای عرب محتوای مطلع سازد بین کشورهای گروه 8، جهت بررسی نشست اتی ژوئن 2004 توزیع نمود.طرح خاورمیانه بزرگ یکسو مخالفت شدید کشورهای عربی سوی دیگر سوء ظن تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی هراسان پیامدهای دولتهای خود طرح دخالت امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی عین پشتیبانی طرح انرا غیرواقع بینانه بلند پروازانه خواندند. اقای ژیراک رئیس جمهور فرانسه 9 ژوئن هشدار داد "تحریک منطقه ایجاد تغییرات میتواند موجب تقویت بنیادگرایی فروافتادن دام مهلک جنگ تمدن گردد ". بعد انتقادات اولیه طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)، دیپلماتهای امریکا اروپا بمنظور جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی تشویق نمودند برنامه اصلاحات اقتصادی وسیاسی خود پیش نشست سران گروه 8 ژوئن 2004 تدوین ارائه نمایند نشست طرح خاورمیانه بزرگ عنوان واکنش گروه 8 برنامه سران عرب ارائه گردد. ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه پیرامون دموکراسی، حقوق بشر نقش دادگاه بین المللی برگزار نمود. قطعنامه کنفرانس قطعنامه « سنا» معروف میباشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان اصول دموکراسی تصریح نمود، خواهان پایان دادن اشغال سرزمین عربی پیشنهاد تشکیل « فوروم گفتگوی دموکراتیک عربی» ارتقاء تبادل نظر بین دولتها گروه جامعه مدنی کشورهای عربی ارائه کرد. همزمان، اقای بوش درجریان یک سخنرانی پیشنهاد کرد که یک منطقه تجارت ازاد میان ایالات‌متحده خاورمیانه ظرف مدت یک دهه تاسیس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، ماه فوریه 2004


1 2 3 4 5 ... 8 >>