فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ G900P با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ G900P با لینک مستقیم CF-Auto-Root-G900P-G900PVPU1BOA6_5.0.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید

فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ a5009 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ a5009 با لینک مستقیم CF-Auto-Root-a5ltectc-a5ltectc-sma5009.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید

فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ t805 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ t805 با لینک مستقیم CF-Auto-Root-chagalllte-chagallltexx-smt805.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید

فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ J500F با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ A3000 با لینک مستقیم CF-Auto-Root-SM-J500F-J500FXXU1AOK2_5.1.1.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید

فایل های نرم افزار های آماده – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ sc06d با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ sc06d با لینک مستقیم CF-Auto-Root-d2dcm-d2om-sc06d.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید