فایل های کتاب ، جزوه – دانلود مقاله سیستم مکانیزه دبیرخانه

      این برنامه یک دیتابیس ساده به زبان دلفی با کمک اکسس و دستورات Sql می باشد برای این کار ابتدا به برنامه اکسس رفته و یک Tabel با نام Dabir ایجاد می کنیم که مانند عکس شامل فیلد های زیر می باشد       Nno : شماره نامه ای که قرار است ثبت شود Subject : موضوع نامه ای که قرار است ثبت شود Date : تاریخی که در آن نامه ثبت شذهName : نام صاحب نامه File : آدرس فایلی که نامه ذخیره می شود جدول را ذخیره می کنیم و به دلفی می رویم :New project را انتخاب می کنیم مطابق شکل ابزار زیر را در صفحه قرار می دهیم                       کد این یونیت به صورت زیر می باشدunit Unit1;interfaceuses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Buttons, StdCtrls, Menus;type TForm1 = class(TForm) B …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *