فایل های علوم انسانی – تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی


              فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:۱۵ فهرست مطالب: بودجه سرمايهاىمراحل اجرائى بودجهبندى سرمايهاىبودجهبندى سرمايهاى در شرکتهانقش مديريت مالى در بودجهبندى سرمايهاىتعديلاتى که در سرمايه در گردش رخ مىدهدمحاسبه جريان نقدىمحاسبه مبلغ خالص سرمايهگذارىهزينههاى طرح و نصب دستگاههافروش دارائىها     بودجه سرمايهاىبودجه سرمايهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمايهگذارى که يک وجه مشترک دارند؛ يعنى بازده هريک از اينها در دورههاى بلندمدت بيش از يک سالبهدست مىآيد؛ براى مثال طرحهاى سرمايهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، يا حتى ۲۰ ساله امرى بسيار متداول است. چنين سرمايهگذارىهائى را سرمايهگذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مىنامند.تشخيص برخى سرمايهگذارىها چندان مشکل نيست؛ مانند تشخيص هزينههاى ساختمانى مربوط به ايجاد کارخانه تول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *